SUSTANABILITY

Vi er Studio EBN Se noe nyskapende, se nordover. Oppdag både det sterkeste lyset og det sterkeste mørket. Den friske luften, bli bergtatt av naturen og kjenn den kjølige vinden. De nordiske omgivelsene inspirerer oss hver dag. Studio EBN benytter seg av nordisk natur og tidløshet som et mantra for å gi skape langvarige produkter med mening. Moteindustrien har vært en del av ødeleggende miljøforvandlinger - men om vi skal kunne gjøre noe med det må vi gjøre noe nå. Hvis vi ikke tar grep nå, er det kanskje for sent for senere generasjoner. Muligheten for endring er nå. Siden det er flerfoldige problemer mellom vår industri og miljøet - hvor alt bør være grønt, men der er det ikke - blir mantraet til Studio EBN om å jobbe mot bærekraft i å finne den mest miljøvennlige løsningen ekstra viktig. For å kunne gi meningsfulle produkter er det og viktig at vi alle gjør vårt gjennom små justeringer når vi har muligheten i vårt samfunn. Disse endringene kan både jeg og du gjøre, og sammen kan vi skape meningsfulle endringer. Studio EBN jobber mot målet om bærekraft gjennom innovasjon. Gjennom å benytte oss av lakseskinn fra fiskeindustrien - et verdifullt materiale som ellers ville blitt kastet - bidrar vi til en mer bærekraftig sirkulær økonomi. Vi samarbeider med leverandører som har en bærekraftig produksjonsprosess uten skadelige effekter på vår helse eller miljø. Nordisk lakseskinn er kjernen av alle kreasjonene hos Studio EBN, som hedrer arven av denne håndverkstradisjonen og studioets arktiske plassering. Lakseskinn er karrakterisert av dens vakre, raffinerte tekstur med en myk overflate og har vært verdifull siden antikken for sin styrke og sine slitesterke egenskaper. Et bi-produkt fra matindustrien som ellers i dag ikke har blitt brukt, dette nordiske lakseskinnet benytter vi oss av i en bærekraftig prosess gjennom bruken av fornybar energi. Andre bærekraftige materialer vi fokuserer på er bruken av lin og resirkulert skinn. Vi jobber for tiden med økologisk reinskinn og har byttet til resirkulerbar papp til våre innpakninger. Å være miljøbevisst er mer enn økologiske kjøp. Vi lover å gjøre vårt for å presse industrien mot mer miljøbevisste og innovative løsninger. Vi har inspirert andre til å trekke i samme retning, en innsats som har blitt sett og merket. Vi har tidligere blitt intervjuet av forskere, studenter og andre gründere om det arbeidet vi gjør. Innovasjonen i bruken av lakseskinn i vår industri er bare et av mange eksempler vi gjør for å bli grønnere. Det å benytte seg av fiskeskinn i vår industri, et skinn som en annen industri ville kastet, er kjernen av alt vi gjør. Det arktiske påkaller vårt ansvar til å fortsette å respektere, produsere og hente materiale fra naturlige kilder. Vi jobber med meningsfulle design for at andre og skal være fremtidsrettet, og for å fortsette en viktig endringsprosess innenfor moteindustrien. Vi tenker både du og planeten vår fortjener intet mindre.